عنوان گروه شغلی

1. باشگاه آموزش هوانوردی عقاب تیز پرواز

تولید و ساخت هواپیما، آموزش خلبانی فوق سبک، خدمات فرودگاهی و پرواز تفریحی

خیابان میرزای شیرازی، بالاتر از ...

1. تخصصی فرودگاه های کشور

ساماندهی، ایجاد، اداره، نگهداری، توسعه، تکمیل، تجهیز، بهره برداری از فرودگاه های کشور

فرودگاه مهرآباد، ساختما ...

فرودگاه اراک، کمربندی شما ...

کیلومتر 14 جاده ...

جاده آبادان, خرم ...

جاده سربندر، ماهش ...

1. فرودگاه بین المللی ارومیه

خدمات هوانوردی، خدمات فرودگاهی، ارائه سرویس هوانوردی، ناوبری هوایی، امور فرودگاهی

جاده سلماس، فلک ...

1. فرودگاه بین المللی قشم

خدمات فرودگاهی

نرسیده به رو ...

بلوار فرودگاه، بعد از پ ...

1. فرودگاه خرم آباد

انجام خدمات هواپیمائی, پروازهای مسافری و غیر مسافری

کیلومتر 8 جاده خ ...

1. فرودگاه رشت

فرودگاه

جاده انزلی، بعد از بیمارس ...

کیلومتر15 جاد ...

جاده ساری - نکا، فرود ...

کیلومتر 10 جاد ...

1. فرودگاه شهر

فرودگاه

خیابان عماد ...

انتهای بلوار مدرس, ف ...

میدان امام خمینی، ...

1. فرودگاه کیش

فرودگاه

فرودگاه بین ...

لارستان، فرودگاه بین الملل ...

بلوار جمهوری ...