عنوان گروه شغلی

1. اداره بنادر و دریا نوردی خارک

اداره بنادر و دریا نوردی

1. اداره بنادر و دریا نوردی شهید باهنر

اداره بنادر و دریا نوردی

بلوار پاسداران، ...

1. اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

اداره بنادر و دریانوردی

خیابان امام خمینی، اداره ب ...

1. اداره بنادر و دریانوردی بندر نوشهر

اداره بنادر و دریانوردی

انتهای خیابان فردوسی شمال ...

انتهای خیابان شهید ر ...

1. اداره بنادر و دریانوردی گیلان

اداره بنادر و دریانوردی

خیابان شهید ...

1. اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان

اداره بنادر و دریانوردی

1. اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

ارائه کننده خدمات بندری و دریایی

انتهای بلوار طال ...

بندر امام خمینی, مج ...

1. بنا گستر کرانه

سوخت رسانی دریایی

بزرگراه چمران، خروجی شهرک آتی ساز، خیا ...

1. خدمات هوائی پیام

ارائه کلیه خدمات فرودگاهی به کلیه هواپیماها, تخلیه و بارگیری حمل هوای کالاهای تجاری, پستی و اقلام حساس به زمان, ارائه خدمات هلیکوپتری, واگذاری دفاتر خدماتی و فورواردی حمل بار

خیابان دکتر شریعتی, ...