عنوان گروه شغلی

1. سازمان منطقه آزاد اروند

تجاری و صنعتی، اقتصادی، سرمایه گذاری

خیابان وزراء (خالداسلامبولی)، نبش ...

1. منطقه آزاد ارس

امور زیربنایی و جذب سرمایه گذاری در حوزه های صنعت و تجارت، گردشگری، حمل و نقل، آموزش عالی و کشاورزی

ورودی جلفا، سایت اداری سا ...

1. منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

خدمات ترانزیت, گردشگری, تجارت و صنعت

خیابان وزراء (خالداسلامبولی)، نب ...

کیلومتر8 جاده بوشهر - ش ...

میدان شهید مولوی, اداره ک ...

1. منطقه ویژه اقتصادی دو غارون

صادرات، واردات ترانزیت

بلوار شهید منتظری7، ساخت ...

1. منطقه ویژه اقتصادی سرخس

خدمات بازرگانی, ترانزیت, انبارداری کالا و خدمات صنعتی

بلوار خیام، خیام جنوبی، بین خیابان 33 ...

1. منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم

واگذاری زمین به صاحبان سرمایه

بزرگراه آزادگان، شهرک گلستان، بلوار امی ...

1. منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

بازرگانی, تجاری و صنعتی

خیابان ستارخان، جنب پل شی ...

1. منطقه ویژه اقتصادی و بندر امیرآباد

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

منطقه ویژه اقتصاد ...

1. منطقه ویژه اقتصادی یزد

تولیدی، خدماتی

میدان امام حسین، بلوار دانش ...

1. منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

سرمایه گذاری جهت تولید فولاد و آلومینیوم، تخلیه و بارگیری مواد فله ای معدنی

کیلومتر13 جاده اسگله شهید ...