عنوان گروه شغلی

1. بیمه اتکایی امین

انجام امور بیمه ای مختص شرکت ها

بلوار آفریقا، قب ...

1. بیمه البرز

خدمات بیمه ای (بیمه های خودرو, باربری, آتش سوزی, مهندسی و مخصوص اشخاص و مسئولیت)

خیابان شریعتی، بالاتر از ظ ...

1. بیمه امید

خدمات بیمه ای

میدان فردوسی، سپهبد قرنی، خیاب ...

بلوار نلسون ماندلا ...

1. بیمه آسیا (سهامی عام)

انجام انواع عملیات مربوط امور بیمه های بازرگانی در رشته های بیمه های اشیاء، مسئولیت و اشخاص، قبول بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی، واگذاری بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی

خیابان طالقانی، تقاطع سپهبد قر ...

1. بیمه پاسارگاد

خدمات بیمه ای

خیابان فاطمی، نبش خی ...

1. بیمه دانا

ارائه خدمات بیمه بازرگانی، بیمه عمر و پس انداز، عمر و حوادث گروهی، بیمه درمان تکمیلی، بیمه مسئولیت، بیمه مهندسی، بیمه باربری، بیمه آتش سوزی، بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه اتومبیل

خیابان گاندی، کو ...

1. بیمه دانا

ارائه انواع خدمات بیمه ای

خیابان گاندی، کوچ ...

1. بیمه دی (سهامی عام)

ارائه انواع بیمه های زندگی و غیر زندگی و پوشش های مناسب و ایمنی کامل متناسب با نیاز بیمه گذاران (بیمه های مسئولیت، اشخاص، مهندسی، باربری، آتش سوزی و سایر رشته های بیمه)

خیابان میرداماد، بین ...

1. بیمه رازی

خدمات بیمه ای (بیمه مادر)

خیابان گاندی جنوب ...

1. بیمه سامان

ارائه کلیه خدمات بیمه ای

خیابان خالداسلامبولی (وز ...

1. بیمه سرمد

انجام کلیه امور بیمه ای

بلوار آفریقا، تقاطع اسفندیار، نبش آرش غر ...

1. بیمه سینا

خدمات بیمه ای

میرداماد، بعد از ...

1. بیمه شهر

خدمات بیمه ای

میدان آرژانتین، داخل پارک ...

1. بیمه کارآفرین

خدمات بیمه ای

آرژانتین، خیابان بخارس ...

1. بیمه کوثر

انجام کلیه امور بیمه ای

میدان آرژانتین، خی ...

1. بیمه مرکزی ایران

نظارت بر شرکتهای بیمه

بلوار آفریقا، نبش کوچ ...

1. بیمه معلم (سهامی عام)

انواع خدمات بیمه ای

میدان ونک، بلوا ...

1. بیمه نوین (سهامی عام)

ارائه انواع پوشش های بیمه ای در رشته های مختلف( بیمه اشخاص، اتومبیل، آتش سوزی و...)

بلوار میرداماد، میدان مادر (محسنی)، ...

1. خدمات بیمه چتر سپید (سهامی خاص)

ارائه خدمات بیمه ای در زمینه صدور انواع بیمه نامه ها و پرداخت خسارات

میرداماد، میدان محسنی، خیابان کاظمی، میدان ک ...

میدان هفتم تیر، ابتدا ...

1. صندوق ضمانت صادرات ایران

ارائه پوششهای تضمینی و اعتباری صادرات

میدان آرژانتین, خیابان احمد قصیر ...

1. کمک رسان ایران

خدمات درمانی در راستای سیاست های بیمه مرکزی و ارائه پوشش های کمک رسانی درمانی و حادثه

خیابان گاندی، خیابان پا ...