عنوان گروه شغلی

میدان ایثار، بلوار خلیج فارس، کیلوم ...

1. اداره کل هواشناسی استان مازندران

ثبت داده ها و پارامترهای جوی در سطح استان، ارائه آمار هواشناسی، صدور پیش آگاهی و هشدارهای جوی، دریایی و جاده ای، اطلاع رسانی به مسئولین، مردم و کاربران نهایی و..

کیلومتر 4 اتوبان ...

میدان نیروی انتظ ...

بلوار شهدای عبادی، بلوار ...

خیابان صابر، بلوار جمهوری ...

بلوار پاسداران، فرودگاه بین ا ...

خیابان هنرجو، ضل ...

میدان معلم، بلوار ...

انتهای بلوار نوروزیان، ا ...

45 متری صدوق، خی ...

بلوار جانبازان، سایت اداری، ...

بلوار شهید کشوری، جنب ...

بلوار معلم، شانزده متری م ...

کمربندی شمالی، جنب ...

1. اداره هواشناسی لرستان

اداره هواشناسی

کیلومتر10 جاده خ ...

1. سازمان هواشناسی کشور

تکمیل گسترش نگهداری شبکه ایستگاه های مختلف هواشناسی به منظور رفع نیاز ارائه خدمات به هواپیمای جمهوری اسلامی، سرویس های حمل و نقل دریایی، جاده ای، هوایی، ارائه اطلاعات مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو

میدان آزادی، ...