عنوان گروه شغلی

1. ذغال تکنام

فروش ذغال

خیابان فدائیان اسلام، روبروی پم ...

1. ذغال قالب

تولید و توزیع ذغال

1. ذغال گستر شمال

تولید کنده ذغال پاکتی و بسته بندی در ایران،‌ دارنده پروانه بهره برداری در عرصه تولید ذغال

خیابان عاشورا، خ ...

1. کبریت توکلی (سهامی خاص)

تولید و صادرات کبریت

خیابان وحید دستگردی (ظفر), خیابان نفت شمالی, انتهای ک ...

1. کبریت مشکین

تولید کبریت

خیابان انقلاب, میدان فردوسی, خیابان ...

1. کبریت ممتاز

تولید کبریت و نئوپان

خیابان ایرانشهر جنوبی ...