عنوان گروه شغلی

1. اداره کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات لرستان

اداره کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات

قاضی آباد، خیابان سو ...

انتهای خیابان شریعتی، نرسیده به مصلی امام ...

خیابان امام جمعه، خیا ...

میدان کشوری، خیابان آیت اله ...

خیابان عاشوری، جنب مس ...

بلوار 15 خرداد، نر ...

بلوار جانبازان، ساختم ...

خیابان دانشگاه، ابتدای خا ...

1. مخابرات استان تهران

ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی تلفن ثابت

خیابان کریمخان، خیابان و ...

بلوار 29 بهمن، روبروی راهنما ...

خیابان امام خمینی 5 ...