عنوان گروه شغلی

1. پارک علم و فن آوری استان مرکزی

حمایت از دستاوردها، طرح و ایده و حمایت از شرکت های دانش بنیان

انتهای خیابان شهید رج ...

1. پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران

خدمات رسانی به شرکت های دانش بنیان

خیابان کارگر شمالی، خیابان 16، بعد از پ ...

1. پارک علم و فن آوری کردستان

حمایت از شرکت های دانش بنیان

بهاران، میدان قانع، بل ...

1. پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی

حمایت از جامعه مخترعان و تولیدات شرکت های دانش بنیان

خیابان مدرس، ام ...

1. پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان

فناوری گیاهان دارویی، کشاورزی و..

1. پارک علم و فناوری استان قزوین

حمایت از شرکت های دانش بنیان

میدان جانبازان، بلوار نخبگ ...

1. پارک علم و فناوری استان گلستان

کشاورزی و منابع طبیعی با تأکید بر دانه های روغنی و غلات، صنعت سلولزی، صنایع غذایی شیلات، گیاهان دارویی و فرآورده های آن

شهرک صنعتی آق قلا، فاز ...

1. پارک علم و فناوری البرز

حمایت از شرکت های دانش بنیان

اتوبان کرج - قزوین، کیلومتر 4 بعد از پل حصارک، خروجی کما ...

1. پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

حمایت از شرکت های دانش بنیان، حمایت از طرح و ایده های شرکت های فناور

خیابان آزاد ...

1. پارک علم و فناوری پردیس

حمایت از نخبگان

کیلومتر 20 جاده دماوند، بعد از ...

1. پارک علم و فناوری خلیج فارس

حمایت از شرکت های فناور

خیابان امام خمین ...

1. پارک علم و فناوری خوزستان

حمایت از شرکت های دانش بنیان

امانیه، خیابان دز شرقی، ...

1. پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه زنجان

حمایت از شرکت های دانش بنیان

بلوار گاوازنگ، ابتدا ...

1. پارک علم و فناوری سمنان

رشد و نمو شرکت های فناور

1. پارک علم و فناوری فارس

خدمات رسانی به شرکت های دانش بنیان و حمایت از دستاوردها

بلوار دکتر حسابی، شهرک آرین، خ ...

1. پارک علم و فناوری قم

حمایت از شرکت های دانش بنیان

شهرک پردیسان، بلوار ...

1. پارک علم و فناوری کرمان

حمایت از شرکت های دانش بنیان

1. پارک علم و فناوری لرستان

حمایت از نخبگان، حمایت از طرح و ایده های آنها، حمایت از شرکت های دانش بنیان

1. پارک علم و فناوری مازندران

عمومی، در بخش های جنگلداری

خیابان طبرستان ...

1. پارک علم و فناوری یزد

حمایت از شرکت های فناور

1. مرکز رشد و فناوری نیشابور

تجاری سازی دستاوردهای پژوهش و کمک به ایجاد شرکت های دانش بنیان

انتهای خیابان پژوهش، روبروی ...