عنوان گروه شغلی

بلوار شهید بهشتی، پای ...

انتهای بلوار مدرس، کوچه 6 ...

خیابان پاسداران، جنب خانه ...

میدان آزادی، بلوار جمهوری اسلا ...

1. اداره کل نوسازی تجهیز و توسعه مدارس مرکزی

اداره کل نوسازی مدارس، توسعه و تجهیز مدارس

دروازه تهران، خیابان دانشگاه، ...

1. اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس اردبیل

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

خیابان دانشگاه، 18 متری آزاد ...

خیابان امام، بالاتر از چها ...

1. اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

بلوار شهید ناصر، جنب خبر ...

1. اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس اصفهان

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

میدان امام حسین، خیابان باغ گل دسته، روبر ...

1. اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس فارس

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

خیابان معدل غربی، جنب مجتمع د ...

1. اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس قم

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

سالاریه، فلکه میثم، ف ...

بلوار طالقانی، مج ...

1. اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان

اداره نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس

سی متری لشکریه ...

1. تجهیزات مدارس ایران

طراحی و تولید تجهیزات و مبلمان کلاسی و آموزشی

خیابان شهید بهشتی، بعد از ...