عنوان گروه شغلی

1. تولیدی لوله وارنیش

تولید لوله وارنیش و عایق الکتریکی و حرارتی, سیم نسوز

خیابان فاطمی، مقابل هتل ...

1. صنعتی کسری

وارد کننده کفپوش عایق برق، چسب های صنعتی و پوشش های صنعتی

خیابان شریعتی، نرسیده به قلهک، انتهای ...