عنوان گروه شغلی

1. *یاقوت زرد آریایی (A.T.C)

انجام کلیه خدمات مالی، حسابداری و بیمه (تأمین اجتماعی)، طراحی و ساخت، راه اندازی سیستم های دستی و مکانیزه مالی از بدو تأسیس، مشاوره در زمینه مالی و مالیاتی و تأمین اجتماعی، انجام پیش حسابرسی بیمه ای و مالیاتی و پیگیری پرونده های بیمهای و مالیاتی و سایر خدمات

خیابان آزادی، خیابان خو ...

1. بهین سامان سرزمین

اجرای پروژه های طرح و ساخت E.P.C انجام خدمات مدیریت طرح MC

خیابان خرمشهر (آپادانا)، خیابان ...

1. تکریس بنا

پیمانکار ابنیه و محوطه

خیابان شهید بهشتی، خیابان ...

1. فرآور پژوهش رازی

انجام پروژه های فنی و مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی و مخابرات از صفر تا صد کنترل پروژه، مستند سازی، تأمین نیروهای مختلف فنی ، مهندسی، تخصصی، امور خدماتی و گارد

خیابان طالقانی، روبروی بیمارستان ارتش، جنب ...

1. فنی و مهندسی کوه ویسی آریا

پیمانکار کار در ارتفاع، ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی در ارتفاع از قبیل بازرسی و تست های غیر مخرب، عایق بندی سطوح، نصب شبکه های توری جهت ایمن سازی، جوشکاری، رنگ کاری و تمیز کاری های صنعتی آموزش تخصصی کار در ارتفاع و نجات و مشاوره ایمنی

خیابان بهار شمالی، خیابا ...

1. ماستر سرویس

مجری خدمات اداری, بهداشتی, صنعتی و پیمانکار خدمات تنظیفات ادارات و سازمانها

خیابان کریمخان زند, نبش خیابان ...

1. هیدرولیک کنترل (مسئولیت محدود)

پیمانکار مشاور هیدرولیک صنعتی (ساخت, طراحی, تعمیر, خرید و فروش)

خیابان استاد مطهری, خیابان میرعماد ...