عنوان گروه شغلی

1. تلاشگران ری

کاریابی و مشاوره شغلی برای جویندگان کار و معرفی بکار و قراردادن اطلاعات نیاز بازار کار به کارجویان و کارفرمایان

ایستگاه مترو شهر ری، ابتدای خی ...

1. دانشمند

کاریابی

خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر ...

1. دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی بابک

مشاوره شغلی، کاریابی، اعزام به خارج از کشور

چهار راه امین، جنب پاساژ برلیان، رو ...

1. کار آذین

کاریابی

میدان پونک، مجتمع بوستان ...

1. کاریابی آبگینه برتر

تأمین نیروی انسانی، اخذ تسهیلات ماده 80 برای کارفرمایان

فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، روبروی با ...

آزاد شهر، چهارراه میلاد، به سمت پل استقل ...

1. کاریابی پیروز

کاریابی، تأمین نیروی انسانی

خیابان دماوند، ایستگاه آیت، روبروی س ...

1. کاریابی جوانان

تأمین تخصصی نیروی انسانی مورد نیاز کارفرمایان، ارائه خدمات مشاوره شغلی و فنی و تخصصی به افراد جویای کار، ارائه مشاوره تأمین و نگهداشت پرسنل، جایابی و جانمایی شغل

خیابان آزادی، انتهای خیابان جیحون، ...

1. کاریابی رازی

فراهم نمودن فرصت شغلی برای کارجویان و تأمین نیروی انسانی کارفرما

بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ...

1. کاریابی نوآور

کاریابی، مشاوره شغلی

خیابان امام، کوچه بازار قدیم، روبروی کوچه ...

خیابان تختی, بعد از ...

1. مرکز کاریابی و مشاوره شغلی کاریاب

ثبت نام و معرفی به کارجویان کار، تأمین نیروی انیسانی کارفرمایان، آزاد سازی مدرک تحصیلی، معافیت بیمه کارفرمایان

سه راه حکیم نظامی، ابتدای خیابان حکیم نظام ...

1. مرکز مشاوره و کاریابی آینده سازان

کاریابی و شناخت بازار کار و مشاوره

میدان ده دی، خیابان امام خمینی ...

1. مؤسسه کاریابی بهار

ثبت نام از کارجویان، معرفی به فرصت های شغلی مورد نیاز کارفرمایان و معرفی جهت استفاده از تخفیفات بیمه (ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه)، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرمایان

کوچه مشکی، بین چهارر ...

1. مؤسسه کاریابی حامی

کاریابی، مشاوره شغلی و مشاوره حقوقی

خیابان کریمخان، بین خردمند جنوبی ...

1. مؤسسه کاریابی و مشاوره شغلی کاریاب

تأمین نیروی انسانی برای کارفرمایان برای ثبت نام و معرفی به کار، کارجویان، مشاوره حرفه ای و سرمایه گذاری جوانان

سه راه حکیم نظامی، مقابل بانک ...

1. هدایت

کاریابی

جنوب شرق میدان انقلاب، ...