عنوان گروه شغلی

1. درسا صنعت تهران

مشاوره سرمایه گذاری و بانکی

خیابان شریعتی، بالاتر از پل صدر، نبش ...

1. فنی مهندسی موزون

مهندس مشاور

خیابان وزراء (خالد اسلامبولی), ...

1. مرکز فعالیتهای مهندسی سیمان

مهندسین مشاور در صنعت سیمان

خیابان شریعتی، خیابان قبا، خیا ...

1. مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیر آهنی نیپک

مهندسین مشاور در زمینه پروژه های صنعتی و ساختمانی

میدان ونک, بزرگراه حقانی, بعد از چهار ر ...