عنوان گروه شغلی

1. آموت سپهر

پیمانکار صنعتی، طراحی و تجهیزات امور صنعتی ساختمان

خیابان مطهری، خیابان قائم م ...

1. فرا شار آسیا

طراحی و نظارت پروژه های راهسازی، راه آهن، پل و تونل

زیرگذر صنایع، شهرک گلدش ...

1. مهندسان مشاور اندیشکار

ارائه خدمات مهندسی مشاور، مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک، راه و راه آهن

سعادت آباد، خیاب ...

1. مهندسان مشاور ایمن راه

مهندسان مشاور طرح و نظارت راه، راه آهن و فرودگاه

خیابان خالداسلامبولی (وزراء ساب ...

1. مهندسی مشاور سازبن پژوه

انجام مطالعات، طراحی و نظارت در پروژه های ریلی، راه آهن شهری و برون شهری، تونل های شهری، مترو، ایستگاه های قطار شهری، بزرگراه ها و راه های اصلی، ابنیه، ابزار دقیق، مهندسی ارزش و...

میدان پونک، بلوار میرزا بابایی، ...

1. مهندسی مشاور فر پل

طراحی و نظارت بر اجرای راه ها، بزرگراه ها، پلها، سازه ها، فرودگاه های مختلف در سطح کشور

خیابان قائم مقام فراهانی، بین خیابان مطهری ...

1. مهندسین مشاور آرسیس پارسیان سازه

انجام خدمات مطالعات و نظارت بر اجرای پروژه های راه و راه آهن، ابنیه فنی، پل، تونل، تقاطعات غیر همسطح و..

خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به آپادا ...

1. مهندسین مشاور برآیند (سهامی خاص)

طراحی و نظارت بر احداث آزاد راه ها، راه های اصلی و فرعی، پلها و تونلها

خیابان ولیعصر، روبروی جام ...

1. مهندسین مشاور راهبرد سنا

مشاور راهسازی، راه آهن، ساختمان، حمل و نقل و ترافیک، ایمن سازی و پدافند غیر عامل، محیط زیست، خدمات اقتصادی

خیابان سنایی، بالاتر از می ...

1. مهندسین مشاور راهیاب بهینه (سهامی خاص)

ارائه خدمات مشاوره در حوزه راه آهن و راه

میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوب ...

1. مهندسین مشاور سکّو

انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره ای از قبیل خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی، توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرح ها، نظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاوره ای

خیابان میرزای شیرازی, کوچه ش ...

1. مهندسین مشاور طازند

طراحی، نظارت در زمینه سازه و مقاوم سازی و راه آهن

خیابان شریعتی، خیابان ظفر، خیابان فرید ...

1. مهندسین مشاور وینه سار

طراحی و تولید پروژه های راه و راه آهن، نظارت بر عملیات اجرایی آنها

خیابان فتحی شقاقی، خیابا ...