عنوان گروه شغلی

1. *مهندسین مشاور سفید رود گیلان

مطالعات، طراحی، نظارت عالی و کارگاهی بر پروژه های عمرانی در تخصص های شبکه های آبیاری و زهکشی، تأسیسات آب و فاضلاب، مهندسی رودخانه، سدسازی، راه سازی، نقشه برداری، کشاورزی و منابع طبیعی

کمربندی شهید بهشتی، چهارراه بیمارس ...

1. بهپویان دنیا

مهندسین مشاور محوطه سازی، فضای سبز، معماری

میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، جنب ...

1. تحقیقاتی و مهندسین مشاور فرآیند سبز پاکان

انجام مشاوره زیست محیطی مطالعات و اجرای مدیریت پسماند و پساب، انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی، حوزه فعالیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، سایر واحدهای صنعتی و شهرداریها در سطح کشور

خیابان مفتح، خیابان ...

1. جهش کیمیا

مشاور و مجری طرح های زیست محیطی

خیابان آزادی، ضلع غربی دانشگاه صنع ...

1. رویان (سهامی خاص)

مهندسین مشاور منابع طبیعی، کشاورزی و شیلات، زیست محیطی

بزرگراه کردستان، بلوار آز ...

1. زیست سپهر

مهندسی مشاور محیط زیست

سهروردی شمالی، ک ...

1. فام زیر ساخت

نقشه برداری زمینی، مطالعات جغرافیایی، برنامه ریزی فضایی، محیط زیست، کشاورزی، منابع طبیعی، دامپروری، شیلات، آبزیان، شهربازی، سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی

خیابان ولیعصر، بالاتر ا ...

1. مهندسان مشاور انرژی و صنعت

طراحی خطوط انتقال نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع و بهداشت محیط زیست

بلوار آفریقا، خیابان وحید دستگر ...

1. مهندسان مشاور ستیران

راه و ترابری، نفت و گاز، سد و نیروگاه، مطالعات زیست محیطی (مطالعات، نظارت و مدیریت طرح، پروژه های EPC)

بزرگراه همت غرب، خیابا ...

1. مهندسین مشاور آساراب

ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه مهندسی آب و محیط زیست، نقشه برداری، کشاورزی و منابع طبیعی

امیر آباد شمالی، کوچه د ...

1. مهندسین مشاور رویان فرانگار سیستم

مهندسی مشاور در زمینه کشاورزی، محیط زیست، مطالعات جغرافیایی، نقشه برداری، سنجش از دور و...

شیخ بهایی جنوبی، بلوار آزادگان ...

1. مهندسین مشاور رهنمون خاک

ارائه خدمات مهندسی مشاور در قالب مطالعات سنجی پروژه ها شامل شناسایی توجیه فنی، اقتصادی اجتماعی و مهندسی زیست محیطی، مطالعات بنیادی، مطالعات موضوعی، تهیه و تنظیم ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی، شهرسازی و...

تقاطع طالقانی و سپهبد قرنی، جنب بان ...

1. مهندسین مشاور زمیران

خدمات مکانیک خاک، ژئوتکنیک، مقاومت مصالح، محیط زیست، زمین شناسی در سراسر کشور در پروژههای پتروشیمی، صنایع نفت وگاز، خطوط لوله، نیروگاه ها

خیابان میرزای شیرازی، خیابان شا ...

1. مهندسین مشاور سرزمین سبز پایدار

انجام مطالعات محیط زیست، کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری، مطالعات جغرافیایی، برنامه ریزی فضایی، مطالعات شبکه های آبیاری و زهکشی

ازگل، خیابان نوبهار، مجتمع فر ...

1. مهندسین مشاور نافع امین

امکان سنجی، تهیه گزارشات نظارتی بانک ها، مدیریت مالی در تمامی بخش های مختلف اقتصادی منجمله صنعت، معدن، خدمات و بازرگانی، کشاورزی، دامداری، صنایع تبدیل، ساختمان، مسکن و شهرسازی، گردشگری و...

خیابان میرزای شیرازی، نرسیده به ...

1. مهندسین مشاور یکم

خدمات مهندسی مشاور در زمینه منابع آب، نیروگاههای آبی، حفاظت و مهندسی رودخانه، شبکه های آبیاری، زهکشی، مهندسی آب و فاضلاب، صنایع تبدیلی و کشاورزی، محیط زیست و ارزیابی اثرات زیست محیطی، حفاظت از منابع آب مدیریت طرح

میدان ولیعصر، خیابان ...