عنوان گروه شغلی

عظیمیه، میدان طالقانی، ب ...

1. اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی

متولی ورزش استان در سطح قهرمانی، حرفه ای و توسعه ورزش همگانی و حمایت جوانان در تشکیل سمن ها و تشکل های مردم نهاد

چهارراه ابوریحان، خیابان سلیمان خاطر، ...

خیابان پاسداران، خیابان هشت ...

خیابان آیت اله کاشانی، نبش ...