عنوان گروه شغلی

1. تجهیز کالای آداک

ارائه و فروش لوازم عکاسی و فیلمبرداری

پل سیدخندان، خیابان سهروردی شمالی، خیابا ...

1. صنایع شیمیایی جهان پردازش دارو

داروهای ظهور و ثبوت فیلمهای رادیولوژی, دندانپزشکی, گرافیک, صنعتی و پلیت

خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خی ...

1. فوکا بهارستان

تولید کننده داروهای عکاسی

کمالشهر، شهرک صنعتی بهارس ...