عنوان گروه شغلی

1. آی.تی.سی (سهامی خاص)

دفتر وکالت مهاجرت به کانادا

خیابان گاندی، خیابان ...

1. دارالترجمه رسمی ایران - کانادا

اخذ ویزای موقت (دیدار، دانشجویی و...) کانادا، ترجمه رسمی کلیه مدارک به انگلیسی و برعکس

مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت ک ...

1. کار پویان

مهاجرت به کانادا و استرالیا، تحصیل در کانادا (مجوز از وزارت آموزش عالی)، کار در کشورهای نیروپذیر (مجوز از وزارت کار)

خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)، خیابان سر ...

1. مؤسسه امیدهای آتیه سبز

مشاوره و خدمات در زمینه مهاجرت به کانادا

فلکه دوم صادقیه، ضلع جنوب ...