نمایش اطلاعات

مهندسی صاعدان صنعت

ساخت دکل های مخابراتی, طراحی, ساخت, نصب انواع دکل های مخابراتی (خودایستا و مهاری), پسیوهای مخابراتی (در سایزهای مختلف), برج های نظامی, دیده بانی و تله کابین, برج های روشنایی, کنترل و دکل های تک پایه (تلسکوپی)
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید