نمایش اطلاعات

طراحی و مهندسی سنتام

تولید تجهیزات آزمایشگاهی، دستگاه های تست کشش 500کیلو گرم تا 200تن مدل هیدرولیک و الکتریکال، تست ضربه، خزش، خمش، سختی سنج، پرس گرم و...
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید