نمایش اطلاعات

شیمی فن

دستگاههای آزمایشگاهی (آب مقطر گیری، کوره، همزن، هود، سانتریفوژ، انکوباتور، روتاتور شیکر) ساخت تجهیزات میز و سکو و هود آزمایشگاهی، دوش چشم شوی، هود میکرووی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید