نمایش اطلاعات

سلولز کارا نشاسته

عرضه کننده مواد افزودنی و همچنین مشاوره در فعالیت های مهندسی در جهت ارتقاء کیفی و کمی کارخانه های کاغذ سازی، ورق سازی، نساجی و نشاسته سازی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید