نمایش اطلاعات

پلاسما فناور امین

ساخت تجهیزات نیتراسیون پلاسمایی، رسوب نشان شیمیایی از بخار به کمک پلاسما، ارائه خدمات فنی و تخصصی نیتراسیون پلاسمایی و پوشش دهی لایه ای فوق سخت نانو ساختار
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید