نمایش اطلاعات

کنترل فرآیند پاسارگاد

طراحی، ساخت، تولید تجهیزات آزمایشگاه های طیف نگاری، نانو، لیزر، تهیه آشکار سازه های مختلف، ارائه خدمات مشاوره در زمینه تعمیر، راه اندازی، کالیبراسیون آشکار سازی و ...
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید