نمایش اطلاعات

اداره کل کتابخانه های عمومی استان یزد

ارائه خدمات کتابخانه ای به مردم سراسر استان از طریق 114 باب کتابخانه عمومی شهری و روستایی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید