نمایش اطلاعات

راد طب نور

تولید و واردات کیت های تشخیص طبی از قبیل کیت های مواد مخدر و حاملگی، انواع کیت های تشخیص، تولید لوازم مصرفی آزمایشگاهی و توزیع لوازم و دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید