نمایش اطلاعات

آرنا ژن تجهیز

واردات، فروش، مشاوره، در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی، دارویی و داروسازی، تحقیقاتی، صنایع غذایی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، کلیه صنایع وابسته
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید