نمایش اطلاعات

سامانه تجهیز دانش (سهامی خاص)

طراحی و ساخت سامانه ها و تجهیز مجموعه های دانش بنیان، طراحی و ساخت دستگاه های خاص آزمایشگاهی، سامانه های تست و مانیتورینگ
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید