نمایش اطلاعات

زیست کاوش ایرانیان

تولید کننده محصولات میکروبیولوژی شامل محیط های کشت میکروبی، کیت های شناسایی میکروبی (مورد استفاده در صنایع پزشکی، پتروشیمی، غذایی، آب و فاضلاب)
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید