نمایش اطلاعات

پارس مسکن سامان

بازاریابی و فروش واحدهای مسکونی و تجاری و اداری، تهیه گزارشات مربوط به مطالعات و تحقیقات بازار، تهیه گزارش امتحان سنجی اقتصادی، ارائه خدمات مربوط به ساخت واحدهای مسکونی، تجاری و اداری
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید