نمایش اطلاعات

کار آمد طب

وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی آزمایشگاهی، محیط های کشت کروم آگار فرانسه، کیت های آنتی بیوتیک ان، بی، ژن
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید