نمایش اطلاعات

گروه پژوهشی و صنعتی پارسیان فن یاران

ارائه مشاوره در زمینه تکنولوژی علمی جدید برای واحدهای صنعتی، برگزاری دوره های تخصصی مختلف و سمینارهای فنی و تخصصی، تدوین مدارک و منابع فنی تخصصی در زمینه های گوناگون
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید