نمایش اطلاعات

پارس پلاتین

تولید تجهیزات و قطعات صنعتی آزمایشگاهی از فلزات قیمتی (پلاتین، رودیوم، ایریدیوم، طلا و نقره)، تولید کروزه های پلاتینی، دیشهای پلاتینی، تیگلها، الکترود پلاتینی، مفتولهای پلاتینی، پلیتهای پلاتینی و ...
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید