نمایش اطلاعات

مهشاد یزد

تولید انواع نشاسته های خوراکی ذرت، انواع نشاسته های صنعتی، جهت مصارف ورق، کارتن، کاغذ، کاشی، نساجی، چسب و الکترود جوش، انواع مشتقات ذرت (سبوس، جوانه، گلوتن، ذرت شکسته)، خوراک دام
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید