نمایش اطلاعات

بهروزان

تولید انواع رشته آشی پلوئی سوپی، پودر کتلت گیاهی، پودر سوخاری، پودر کیک آماده و بسته بندی، پروتئین سویا، جو پوست کنده، چو پرک، آرد گندم، ادویه جات
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید