نمایش اطلاعات

ژن راد فراز

واردات، فروش و توزیع تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی در زمینه آنالیز مواد، بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، ژئومیکس و پروتئومیکس، اجرای کامل پروژه های توسعه و تکمیل آزمایشگاه ها، انجام خدمات پس از فروش و تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات ارائه شده
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید