نمایش اطلاعات

تجهیز کنترل افزار برین - تکاب (سهامی خاص)

طراحی، تهیه اقلام و سیستمهای حفاظت کاتدیک، تولید منابع تغذیه و ترانس رکتیفایر، اجرای سیستمهای توزیع و اتوماسیون کارخانجات صنعتی و ساخت تابلوهای مربوطه، تولید تابلوهای PLC و راه اندازهای AC,DC، دستگاه رسوب زدا
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید