نمایش اطلاعات

آزما فن آوری ایرانیان

خدمات فنی و تأمین تجهیزات تست اتومبیل و ملحقات مربوطه، آنالیزرهای صوت و ارتعاش و آگوستیک، میزهای لرزه و سیستم های تست آزمایشگاه سازه، دستگاه تست خواص مکانیکی مواد و پلیمر، ماشین آلات پیشرفته زمین شناسی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید