نمایش اطلاعات

آریو مدیا

واردات کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، دانشگاهی، کشاورزی، محیط زیست، خون، صنایع دارویی، صنایع بهداشتی، صنایع آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع غذایی (کارخانجات آرد، لبنیات، نوشابه سازی، مکمل سازی و...)
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید