عنوان گروه شغلی

1. آب منطقه ای اردبیل

مدیریت بهینه منابع آب با هدف تأمین تخصیص و حفاظت بهره برداری، مدیریت توأمان عرضه و تقاضا آب

مهر شهر، بلوار امام خمینی، ...

1. آب منطقه ای اصفهان

مدیریت تأمین، انتقال و توزیع آب در بخش های مختلف مصرف (کشاورزی، صنعت و محیط زیست)، تحویل آب به شرکت آبفا جهت مصارف شرب شهری و روستایی، انجام مطالعات پایه منابع آب و حفاظت و بهره برداری از منابع آب و سازه های آبی و..

پل خواجو, بلوار آینه ...

1. آب منطقه ای ایلام

آب منطقه ای

بلوار جمهوری اسلامی ...

1. آب منطقه ای بوشهر

آب منطقه ای استان بوشهر

خیابان رئیس ...

1. آب منطقه ای تهران

مطالعات منابع آب, استحصال آب, ساخت سد, نیروگاههای آبی, کانلهای آبیاری زهکشی

خیابان فاطمی ...

1. آب منطقه ای خراسان

تامین و تهیه آب

بلوار خیام، نب ...

خیابان طالقانی شرقی، بلوار ...

1. آب منطقه ای زنجان

تأمین آب شهری، کشاورزی، صنعت

1. آب منطقه ای سمنان

آب منطقه ای

بلوار17 شهریور ...

1. آب منطقه ای فارس

آب منطقه ای

بلوار ارم، بعد ...

1. آب منطقه ای قزوین

آب منطقه ای

میدان امام خمینی، ...

1. آب منطقه ای قم

آب منطقه ای

خیابان فاطمی ، نبش ...

خیابان پاسداران، ...

1. آب منطقه ای کرمان

آب منطقه ای

خیابان پاسداران، روبرو ...

1. آب منطقه ای کرمانشاه

تامین و تهیه آب

میدان پاسداران، بلوار ...

1. آب منطقه ای گیلان

تامین و تهیه آب

میدان22بهمن، ...

کیلومتر3 جاده ...

1. آب منطقه ای مرکزی

آب منطقه ای

شهرک شهید بهشتی، فاز ...

بلوار امام خمین ...

1. آب منطقه ای همدان

آب منطقه ای

خیابان جهاد، نرسیده به م ...

1. آب منطقه ای یزد

تامین و تهیه آب

بلوار دانشجو, مجتمع اد ...