عنوان گروه شغلی

خیابان بهشتی جنوبی، ابتدای ...

سی متری اول احمد آباد ...

میدان شریعتی، ر ...

خیابان امام خمینی، ایستگاه ...

طالقانی شمالی، جنب ...

خیابان کارگران، بالاتر ...

خیابان نوروزیان، بلوار ...

بلوار جمهوری اسلامی، حد فاصل ...

میدان تختی، خیابان 17 شهر ...

خیابان امیر مازندرا ...

خیابان شهید بهشتی، بالاتر ا ...

خیابان کاشانی، خیابان ...

1. سازمان بیمه سلامت ایران

خدمات بیمه ای (درمانی)

خیابان شریعتی، بالاتر از ظ ...