عنوان گروه شغلی

خیابان طلوع، بعد ...

شهرک اداری کارشناسان، ...

ابتدای جاده قزلحص ...

فاطمیه، سه راه دا ...

جاده سلماس، جنب ساخت ...

میدان معراج، روبرو ...

بلوار چمران، روبر ...

میدان دوازده فروردین، بل ...

خیابان بهمن یار، خیابان پنج ...

خیابان 17 شهریور ...

خیابان انقلاب، روبرو ...

خیابان 15 خرداد، روبروی م ...

سه راه خمین، کمربندی شمال ...

بلوار باهنر، نرسیده به اما ...

خیابان ورزش، کوچه ش ...

خیابان جمهوری، خیابان فیا ...

خیابان فلسطین غر ...

کیلومتر 4 ب ...

1. اداره کل دامپزشکی کرمانشاه

اداره کل دامپزشکی

میدان سپاه، ...

خط کمربندی، ...

1. اداره کل دامپزشکی گیلان

اداره کل دامپزشکی

خیابان نامجو، روبروی صوانح ...

بلوار پاسداران، رو ...

میدان شریعتی، ابت ...

میدان عاشورا، بلوار ملت، نرسیده ...

میدان امام حسین، ابتدای بلوار ...

1. سازمان جهاد کشاورزی

جهاد کشاورزی

خیابان نمکی، جنب ...

شهرک اداری بعثت، میدان مهارت ...

میدان نفت، بلوار ک ...

خیابان شهید بهشتی ...

میدان جهاد، نرسیده به چهارراه ل ...

خیابان ولیعصر، جنب ...

تقاطع بلوار خیام و فردو ...

خیابان سعدی شما ...

خیابان فلسطین غر ...

جاده اصفهان، ج ...

میدان آزادی، ابتدای ...

خیابان شهید بهشتی، روب ...

میدان امام خمینی، خیابان آ ...

بلوار آزادی، جنب پارک آفتاب، رو ...

میدان بعثت، کوچه مش ...

میدان امام حسین، ا ...